× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

PSSE

Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Informacje o komórce

Stacja sanitarno-epidemiologiczna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Nadzór i kontrola sanitarna

Zakres świadczonych usług:

  • Zdrowie publiczne


Adres

87-6217750
Toruńska 6A/1
19-300 Ełk

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1